Kakšno je stanje na področju participacije mladih v Evropi v letu 2018?

Kakšno je stanje participacije mladih v letu 2018? Kaj trendi, kot so naraščajoči populizem in nacionalizem ter vpliv tehnologije, pomenijo za področje participacije mladih v Evropi? Kako razumeti in opredeliti participacijo?

O tem lahko berete v prvi iz serije publikacij možganskega trusta (think tank) na temo participacije mladih, ki je bil vzpostavljen v okviru SALTO-YOUTH Participation and Information podpornega centra. Pripravil jo je Alex Farrow v sodelovanju s poznavalci področja iz celotne Evrope, z namenom uporabe kolektivnega znanja, izkušenj in različnih perspektiv s tega področja. 

Publikacija v prvem delu obravnava stanje participacije mladih in raziskuje modele, ki so v pomoč pri opredeljevanju, analizi in vrednotenju participacije, ter izpostavlja problem pomanjkanja zanesljivih in izčrpnih podatkov glede participacije mladih in ponuja pregled evropskih javnih politik, ki vplivajo na to področje.

V drugem delu besedilo obravnava nove in nastajajoče trende na področju participacije in mladinskega aktivizma kot so grožnje skrajne desnice, spremembe v politični moči in pričakovanjih mladih ter uporabi tehnologije kot orodja za spremembe. 

Publikacijo najdete tukaj.