Kandidacijski postopek za članico/člana Sveta Vlade RS za mladino

V mesecu septembru, 12. 9. 2017, bo potekel mandat dosedanjim članom Sveta Vlade RS za mladino, zato se bodo izvedle volitve za imenovanje novih predstavnikov mladinskih organizacij in združenj v Svet Vlade RS za mladino.

Na podlagi četrte točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino in v skladu s pozivom Urada Republike Slovenije za mladino Zavodu Mladinska mreža MaMa, z dne 15. 6. 2017, za izvedbo postopka izbire predstavnika iz sedme alineje tretje točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino, razpisujejo Kandidacijski postopek za član-ico/a sveta vlade RS za mladino.

Popolne kandidature morajo vsebovati:

  • življenjepis v »Europass obliki«, ki je objavljen na spletni strani www.europass.si,
  • podpisano motivacijsko pismo kandidata/kandidatke, s katerim tudi izraža strinjanje k svoji kandidaturi ter z objavo kandidature,
  • podporno pismo predlagatelja (žigosanega in podpisanega s strani zakonitega zastopnika mladinskega centra).

Mreža MaMa poziva mladinske centre, naj podajo predloge kandidatov in kandidatk za imenovanje člana Sveta Vlade RS za mladino najkasneje do 14. 7. 2017.

Seznam mladinskih centrov, ki lahko predlagajo in glasujejo za nadomestno kandidatko/kandidata za člana Sveta Vlade RS za mladino najdete tukaj.

Več informacij najdete tukaj.