Kartiranje nacionalnih sistemov za zaščito otrok v EU

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je konec januarja objavila posodobljene podatke o nacionalnih sistemih za zaščito otrok v 28 državah članicah Evropske unije (posodobitev raziskave iz leta 2015), ki vsebuje prikaz nacionalnih sistemov za zaščito otrok v vseh državah članicah ter opredeljuje skupne izzive in obetavne prakse.

Analize za posamezne države najdete na spletni strani Agencije FRA, ki je dostopna tukaj.

Vir: CNVOS