Katalog aktivnosti MSS za mladinske organizacije in MSLS

Na Mladinskem svetu Slovenije so tudi letos pripravili katalog MSS aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske svete lokalnih skupnosti.

V katalogu aktivnosti je možno najti interaktivni koledar pomembnejših dogodkov, ki jih organizira MSS, ter ponudbo aktivnosti za mladinske organizacije in MSLS. Aktivnosti bodo primarno osredotočene na tematike Evropskega leta mladih zeleni razvoj in digitalizacija, participacija ter vključevanje mladih z manj priložnostmi.

Katalog je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije