Kažipot za prihodnost – Deklaracija 3. evropske konvencije o mladinskem delu

Deklaracija 3. evropske konvencije o mladinskem delu (EYWC) nosi naslov “Kažipot za prihodnost” in vsebuje smernice in predloge za izvajanje močne evropske agende za mladinsko delo. Konvencija je bila največji spletni dogodek, ki je bil kadarkoli organiziran na področju mladinskega dela v Evropi.

Na njem se je zbralo približno 1000 predstavnikov različnih sfer mladinskega dela iz 46 evropskih držav. Zastopane so bile lokalne, regionalne, državne in evropske ravni.

Pred kratkim je pristojni Svet ministrov EU sprejel resolucijo o oblikovanju evropske agende za mladinsko delo, ki opisuje okvir za določanje agende in spodbuja krepitev in razvoj mladinskega dela po Evropi. Tretja konvencija in njena končna deklaracija igrata ključno vlogo pri vzpostavitvi postopka izvajanja evropske agende za mladinsko delo, v okviru t.i. bonskega procesa. Tretja konvencija v svoji končni izjavi poziva k skupnim ukrepom za implementacijo bonskega proces, katerega pričetek je obeležila prav konvencija, na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni.

Na 17 straneh so opredeljena priporočila glede doseganja ciljev, področja dela in konkretni ukrepi. Deklaracija neposredno naslavlja vse zainteresirane strani v celotni skupnosti mladinskega dela po Evropi in jih poziva, da se skupaj vključijo v bonski proces in prevzamejo svoj del odgovornosti. Konvencija je tudi pozvala Evropsko komisijo in Svet Evrope, da kot sestavna dela skupnosti okrepita sodelovanje in prevzameta aktivno vlogo pri uresničevanju evropske agende za mladinsko delo v bonskem procesu, v okviru mladinske strategije EU 2019-2027 in strategije mladinskega sektorja Sveta Evrope 2030.

Evropska agenda za mladinsko delo in bonski proces zagotavljata okvir za krepitev mladinskega dela kot posebnega področja politike in prakse v Evropi. Tretja konvencija poziva k usklajenemu pristopu celotne skupnosti mladinskega dela v bonskem procesu za izvajanje agende.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: Movit