KID PiNA vabi k sodelovanju v vprašalniku za ocenjevanje potreb za program pripravništev v NVO

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sklopu projekta Social Innovators, z namenom oblikovanja programa pripravništva, ki bi ustrezalo potrebam družbe v Sloveniji, pripravilo vprašalnik za ocenjevanje potreb za program pripravništev v NVO. 

Družbeni inovatorji predstavljajo inovativen model, ki hkrati obravnava izzive visoke stopnje brezposelnosti mladih in nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju, izziv velike izgube človeških virov in zamujenih priložnosti za večji prispevek k družbenim spremembam.

Nevladne organizacije lahko mladim zagotovijo delovne izkušnje in jim omogočijo, da se vključijo v nekatere najpomembnejše pobude in programe, ki obravnavajo socialne izzive v Evropi danes.

Da bi lahko oblikovali program pripravništva, ki bi ustrezal potrebam družbe v Sloveniji, so pripravili vprašalnik, ki raziskuje potrebe nevladnih organizacij: potrebo po pripravnikih, kvalifikacije in spretnosti, ki se zahtevajo od pripravnika, primere dobrih praks vključevanja prostovoljcev in pripravnikov v programe, projekte in aktivnosti, notranje vire in priložnosti za mentorstvo, pričakovanja udeležencev ter pričakovanja do pripravništva kot takega.

Po izvedbi raziskave bodo organizirani intervjuji s predstavniki nevladnih organizacij z namenom oblikovanja pripravniškega programa, v letu 2020 pa bodo organizirana tudi usposabljanja za mentorje, da bi podprli mentorje v nevladnih organizacijah pri izvedbi pripravništev. V obdobju 2020-2022 bo imelo 96 mladih iz Slovenije priložnost sodelovati kot pripravniki v nevladnih organizacijah.

K izpolnitvi vprašalnika vabijo vse nevladne organizacije v Sloveniji. Rok za izpolnitev je 31. julij 2019. 

Vprašalnik je dostopen tukaj.