Komentirajte predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v javni razpravi

Predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva zajema predstavitev stanja, trendov in vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva s strateškimi usmeritvami in akcijskim načrtom.

Predlagane so ključne strateške usmeritve razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva:

  • Krepitev povezovanja in učinkovitosti nevladnih organizacij pri odzivanju na družbene izzive in potrebe.
  • Krepitev in optimizacija sodelovanja države z nevladnimi organizacijami.
  • Razvoj kakovostnega prostovoljstva v vseh segmentih družb.

Vse nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove) ter ostale zainteresirane vabijo, da predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva pregledajo in podajo svoj komentar. Do predloga Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva lahko dostopate na spletnem portalu e-demokracija, kjer lahko tudi oddate svoj komentar oziroma posredujete predloge in pripombe.

Rok za predloge in pripombe je 14. julij 2017.