Komisija in OECD sta objavila poročilo s priporočili za vključevanje migrantov

Evropska komisija in OECD sta objavila poročilo, v katerem so opredeljeni glavni izzivi pri vključevanju migrantov in konkretna priporočila glede politike v odziv nanje.

Kot so ob objavi sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, so v poročilu zbrani primeri najboljših praks velikih evropskih mest, med njimi Amsterdama, Aten, Berlina, Pariza in Rima, navedenih pa je tudi 12 točk, ki jih lahko upoštevajo lokalni, regionalni in nacionalni oblikovalci politik ter strokovnjaki pri pripravi in izvajanju lokalnih programov vključevanja. Priporočila so osredotočena na sektorje politike, npr. zdravje, delo, stanovanjska vprašanja in izobraževanje, in zajemajo različne vidike, od boljšega povezovanja znanj in spretnosti migrantov s potrebami lokalnih trgov dela do oblikovanja skupnih prostorov za srečevanje skupnosti in tkanje vezi.