Kompendija dobrih praks programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2019

Leto 2019 je leto stabilizacije in nadaljnjega razvoja programa Erasmus+: Mladi v akciji s poudarkom na klasičnih ciljih in vrednotah mladinskega dela in dela na področju mladine. Predvsem pa je leto 2019 predzadnje programsko leto, ko se že začnejo procesi za pripravo nove generacije programov. To pa na implementacijo aktualnega programa v letu 2019 še ne vpliva. Leto 2020 bo kot zadnje v sedemletnem obdobju Erasmus+: Mladi v akciji že nekoliko drugačno.

V letu 2019, na Movitu, izpostavljajo široko paleto projektov in organizacij, ki imajo zelo različna poslanstva in delujejo na različnih družbenih in javno političnih področjih. Vsi pa imajo skupno točko, da so to projekti mladih in projekti za mlade. Mladinsko delo je prepoznano v vseh – od klasične mladinske participacije in odgovornega državljanstva preko projektov s poudarkom na učenju in kompetencah do projektov zagovorništva ter ozkega, a vse bolj zanimivega področja digitalnega mladinskega dela. 

Kompendij dobrih praks programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2019 je izšel pod naslovom Odtisi mladih 2019. Najdete ga lahko tukaj.

Leto 2019 pa je tudi prvo polno leto izvajanja programa ESE. V letu 2019 se je odražala vse močnejša konkurenca projektov prostovoljstva, popularnost solidarnostnih projektov, ki so se iz večjih krajev preselili tudi v manjše slovenske kraje in vasi ter postopen razvoj in zanimanje organizacij za projekte zaposlitev.

Na splošno pa je leto 2019 zaznamovala raznolikost prijaviteljev, tematik, solidarnostnih akcij mladih v različnih lokalnih okoljih. Sprejeti projekti so se ukvarjali z raznolikimi tematikami oz. delovali na različnih področjih, kot so področje socialnega vključevanja, ki kaže na uspeh nacionalne agencije pri doseganju te ključne prioritete, mladinsko delo, ki kaže na močno povezavo med programoma Evropska solidarnostna enota in Erasmus+, razvoj lokalnih skupnosti ter enakopravnost in boj proti diskriminaciji. Kar nekaj projektov pa se je ukvarjalo tudi s trajnostnim razvojem, ki bo v prihodnosti dobival vse večji pomen v programu. 

Kompendij dobrih praks programa Evropska solidarnostna enota nosi naslov enega izmed sloganov posvetov dajmo solidarnosti zagon “Solidarnostni pečat 2019”. Pogledate si ga lahko tukaj.

Vir: Movit