Konferenca: Kakovostno delo za kakovostno življenje

V četrtek, 7. oktobra 2021, se bo med 9.15 in 16.45 prek spleta odvila konferenca na visoki ravni “Kakovostno delo za kakovostno življenje”.

Konferenca bo z vidika oblikovanja politik, najnovejših znanstvenih dognanj in dobrih praks ponudila razprave o nekaterih pomembnih vidikih kakovostnih, torej trajnostnih, delovnih okolij, zlasti varnega in zdravju neškodljivega dela, usposobljenosti za delo v vedno bolj digitaliziranih delovnih okoljih ter usklajenosti zasebnega in poklicnega življenja.

Program je na voljo tukaj, prijavnica pa tukaj.

Vir: CNVOS