Konferenca o prihodnosti Evrope

Konferenca o prihodnosti Evrope je skupna pobuda Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Njen namen je prisluhniti Evropejcem in Evropejkam ter jim dati besedo o prihodnosti Evrope.

Konferenca poteka v obliki inovativne večjezične digitalne platforme, preko katere lahko vsak Evropejec deli svoje zamisli, ter v obliki nacionalnih in evropskih državljanskih forumov. O prispevkih državljanov se nato razpravlja na plenarnih zasedanjih konference. Konferenca predstavlja nov javni forum za odprto, vključujočo in pregledno razpravo z državljani in državljankami o številnih ključnih prednostnih nalogah in izzivih.

Več o tem kje lahko spremljate in sodelujete tukaj.

Vir: Mlad.si