Konferenca ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI

Pedagoški inštitut vabi na nacionalno konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI, v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Nacionalna konferenca bo potekala v petek, 14. decembra 2018, na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport.

Na konferenci bodo predstavili mednarodne rezultate raziskave EVROŠTUDENT VI in ključne izsledke raziskave v Sloveniji. Nekaterim ugotovitvam se bodo posvetili v treh tematskih delavnicah:

  • Delo študentov.
  • Študenti s posebnimi potrebami.
  • Razlika v zastopanosti spolov pri študiju.

Na konferenco vabijo različne deležnike z višješolskega in visokošolskega področja: študente, višješolske in visokošolske učitelje, dekane, rektorje, predstavnike strokovnih služb za študijske zadeve, podpornih strokovnih ustanov in odločevalcev z različnih ministrstev ter širšo zainteresirano javnost.

Prijavite se lahko na tej povezavi.

Podroben program konference je dostopen tukaj, celotno vabili pa tukaj.