Konferenca: Prostovoljstvo in solidarnost kot socialni kapital mesta

Zavod Movit bo med 25. in 28. 11. 2020 organiziral konferenco, ki nosi naslov “Prostovoljstvo in solidarnost kot socialni kapital mesta”, in bo potekala v Hotelu Lev v Ljubljani. 

Na mednarodni konferenci, na kateri bodo sodelovali predstavniki različnih sektorjev – občine, podjetja in nevladne organizacije – bodo raziskovali obstoječe dobre prakse na področju medsektorskega sodelovanja in gradili nova partnerstva. 

Cilji konference so:  

  • Navdihniti mesta k sodelovanju v medsektorskem sodelovanju in podpiranje solidarne in socialne kohezije.  
  • Omogočiti prostor in se učiti iz primerov dobrih praks medsektorskih projektov, ki podpirajo solidarnost in okrepijo socialno kohezijo.  
  • Izpostaviti ključne elemente in pristope sodelovanja z mestom pri prostovoljskih in solidarnostnih dejavnostih.  
  • Predstaviti možnosti in načine podpore programa Evropske solidarnostne enote.  
  • Grajenje novih partnerstev za projekte v prihodnosti in druge oblike sodelovanja in mreženje med vključenimi organizacijami in mesti ter občinami.  

Rok za prijavo je 7. 10. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj