Konferenca: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da bo sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v sredo, 8. 6. 2022, v Austria Trend Hotel Ljubljana potekala konferenca Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti.

Na konferenci bodo predstavili najnovejše trende s področij trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Konferenca je namenjena strokovni javnosti, razvojnimi agencijam, predstavnikom občin, odločevalcem in tudi zainteresirani splošni javnosti.

Posebnost srečanja pa je tudi v popoldanskem času organiziran kolesarski ogled dobrih praks pod vodstvom Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS