Letni dogodek konzorcija vsebinskih NVO mrež: Podprimo se!

Vsebinske NVO mreže vabijo na letni dogodek, ki bo letos pod sloganom »Podprimo se!« potekal 10. oktobra 2018 v Poligonu, na Tobačni 5 v Ljubljani.

Na letošnjem dogodku želijo skozi domače in tuje primere iz prakse predstaviti pomen in vlogo medsektorske solidarnosti, nato pa v delavniškem delu skupaj zasnovati konkretne mehanizme za gradnjo solidarnosti. 

Na dogodku bodo udeleženci med drugim lahko slišali nekaj praks in primerov združevanja civilne družbe iz tujine: Giada Negri (European Civic Forum) in domačih praks: Katarina Bervar Sternad (PIC), kot uvodničarka pa bo udeležence nagovorila Tina Divjak (CNVOS).

Cilj delavniškega dela, ki bo sledil, je zasnovati konkretne mehanizme za gradnjo solidarnosti.

Nekaj več informacij in prijavnico najdete tukaj, podrobnejši program pa bodo objavili v kratkem.