Letošnji svetovni forum za demokracijo na temo enakosti med spoloma

Letošnji Svetovni forum za demokracijo, ki bo pod okriljem Sveta Evrope potekal med 19. in 21. novembrom, bo posvečen enakosti med spoloma in pravicam žensk.

Na dogodku bodo akademiki, aktivisti in politični predstavniki razpravljali o udeležbi žensk v ekonomskem, javnem in političnem odločanju ter o boju proti nasilju nad ženskami.

Več o temah okroglih miz, ki se bodo odvile v okviru foruma najdete tukaj.