Lucija Karnelutti je EU mladinska delegatka pri OZN

Mladinski svet Slovenije obvešča, da je Lucija Karnelutti, prejšnja slovenska mladinska delegatka pri OZN, bila izbrana za EU mladinsko delegatko pri OZN.

Evropska služba za zunanje delovanje (European External Action Service – EEAS) je v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom letos prvič vzpostavila projekt EU mladinskega delegata pri OZN.

V sklopu programa bo zagovarjala mlade iz EU in sodelovala kot predstavnica mladih iz EU na 77 Generalni skupščini Združenih narodov. Sodelovala bo z Združenimi narodi, Evropskim mladinskim forumom in EU mladinskimi sveti ter organizirala različne aktivnosti in usposabljanja.

Program EU mladinskih delegatov je namenjen povečanju sodelovanja mladih pri delu Združenih narodov in posvetovanju pri oblikovanju politik za mlade. Vzpostavitev programa EU mladinskega delegata pri OZN omogoča, da bo EU prisotna na mladinskih dialogih v okviru OZN, zagovarjanje interesov in pravic mladih v EU na mednarodni ravni ter povečanje zastopanosti in geografske pokritosti mladih iz EU.

MSS je podpiral vzpostavitev EU mladinskega delegata in so izjemno veseli, da je program po več letih vzpostavljen.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: MSS