Mednarodna konferenca: Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin

Mladinski dom Jarše med vabi na mednarodno konferenco na temo sodobnih izzivov dela z mladimi iz ranljivih skupin.

Na mednarodni konferenci bodo sledili najnovejšim smernicam razumevanja ranljivih skupin mladih, izzivom, s katerimi se soočajo, ter primerom dobrih praks, ki uspešno odgovarjajo na potrebe mladih, da bi bili ti zmožni premagovati izzive, ki jih prinašajo družbene razmere 21. stoletja.

Na konferenci bodo razmišljali o poučevanju in izobraževanju, institucionalni in neinstitucionalni oskrbi ter sodobnih konceptih dela, ki se razvijajo in uporabljajo na področju dela z mladimi iz ranljivih skupin.

Kot izhodišče so si postavili vprašanje, kakšni oziroma kateri programi ali pristopi lahko mladim iz ranljivih skupin omogočijo podporo, ki se sklada z njihovimi potrebami, razvijajo njihove kompetence za večjo stopnjo družbene vključenosti in avtonomije ter jih opolnomočijo za premagovanje osebnih stisk in izzivov.

Več informacij o konferenci je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski dom Jarše