Mehanizem unije na področju civilne zaščite: Podpora čezmejnemu sodelovanju za izboljšanje učinkovitosti sistemov za preventivo ter sistemov za pripravljenost za leto 2022

Generalni direktorat Evropske komisije za civilno zaščito in humanitarno pomoč (ECHO) je v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju dejavnosti na področju krepitve čezmejnega sodelovanja.

Cilj razpisa je izboljšanje učinkovitosti sistemov za preventivo pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, ter sistemov za pripravljenost in odziv nanje za leto 2022. Tematska področja so ocena tveganja, sistemi zgodnjega opozarjanja, ozaveščanje o tveganju in onesnaženje morja.

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS