Metodološko srečanje. TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik

Pedagoški inštitut vabi na metodološko srečanje z naslovom TIMSS in PISA za razvoj nacionalnih politik, ki bo v torek, 14. februarja 2017, od 9.00 do 16.15 na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Konec leta 2016 so bili sproščeni mednarodni rezultati dveh mednarodnih raziskav, v katerih je sodelovala tudi Slovenija, in sicer IEA TIMSS ter OECD PISA. Prva se osredotoča na matematično in naravoslovno pismenost učencev 4. in 8. razreda ter dijake zaključnih gimnazijskih letnikov, druga pa na matematične, naravoslovne in bralne kompetence 15-letnikov. Obe raziskavi, poleg merjenja kognitivnih dosežkov učencev in dijakov, vključujeta tudi številne druge dejavnike in kontekste.

Na srečanju bodo predstavljene razlike med omenjenima raziskavama. V prvem delu se bodo osredotočili na razlike med cilji teh dveh raziskav in opozorili, na kaj moramo pri uporabi rezultatov za evalvacijo šolskega sistema ali politik biti posebej pozorni. V metodološki predstavitvi bodo predstavljeni številni metodološki izzivi primerjalnih raziskav na velikih vzorcih ter, pri interpretaciji rezultatov ali uporabi le-teh v razvoju politik, pogosto napačno razumljena komponenta kavzalnosti. Sledile bodo prestavitve rezultatov nekaterih analiz TIMSS in PISA (motivacija, razlike med spoloma, trendi in ozadenjski dejavniki kognitivnih dosežkov).

Prijavite se lahko najkasneje do petka, 10. februarja 2017.

Podrobnejši program ter prijavnico najdete na spletni strani Pedagoškega inštituta.

Vir: Pedagoški inštitut