Ministrstvo za javno upravo vabi k sodelovanju pri pripravi Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami

Ministrstvo za javno upravo je z namenom tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami pripravilo predlog Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami, ki predstavljajo jasno zavezo vlade za krepitev dialoga z nevladnimi organizacijami pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju javnih politik.

Smernice opredeljujejo načine sodelovanja resornih ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami, obravnavajo izbor predstavnikov nevladnih organizacij v vladnih telesih in opisujejo postopke za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Vabijo k posredovanju predlogov na naslov gp.mju@gov.si.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Ministrstvo za javno upravo