Mirovni inštitut je objavil priročnik “Fantje v skrbstvenih poklicih”

Na Mirovnem inštitutu so v okviru mednarodnega projekta Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev razvili priročnik, ki naslavlja spolne stereotipe v izobraževalnih in poklicnih izbirah mladih.

Priročnik prinaša številne metode, pripomočke in orodja, ki lahko učiteljem in učiteljicam, kariernim svetovalcem in svetovalkam, strokovnim in mladinskim delavkam/-cem pomagajo pri za spol občutljivem kariernem svetovanju in tudi širše, pri preseganju spolnih stereotipov med mladimi, tudi tistih, ki se nanašajo na moškost.

Priročnik najdete tukaj.