Mladi v tržnem najemu žrtve neurejenih razmer

Mladinski svet Slovenije je na predstavitvi rezultatov ankete o položaju najemnikov stanovanj, ki so jo izvedli v letu 2015, izpostavil ključne problematike (predvsem mladih) najemnikov v Sloveniji. Le-ti so namreč večinoma prepuščeni tržnemu najemu, ki je popolnoma neurejen in omogoča številne kršitve pravic najemnikov. Prav tako se mladi v veliki meri soočajo z velikimi težavami pri iskanju stanovanja, saj so deležni največ nezaupanja s strani najemodajalcev. Njihov materialni položaj je slab, zaradi tega pa jim največkrat priskočijo na pomoč starši ali drugi sorodniki, država le izjemoma.

Pri kar 95 % respondentov so zabeležili kršitve njihovih pravic in nezakonita ravnanja najemodajalcev. Skoraj polovica jih je že bivala v najemnem stanovanju brez veljavne pogodbe. Številni najemniki imajo izkušnjo z zanemarjanjem vzdrževanja stanovanja s strani lastnika, z vdori v njihovo zasebnost (nenapovedani vstopi v stanovanja), preprečevanjem prijave prebivališča, nepravičnimi finančnimi pogoji najema, potvarjanjem podatkov v najemnih pogodbah, omejevanjem obiskov in normalne uporabe stanovanja itd.

Stanovanjski položaj mladih generacij je žal bistveno pogojen s položajem in zmožnostmi njihovih staršev – ti nudijo nastanitev, kupijo ali prispevajo za nakup stanovanja, nudijo poroštva, omogočajo hipoteke itd. Mladi, ki nimajo materialnega zaledja pri starših in se morajo znajti sami, so tako v bistveno slabšem položaju od ostalih.

Mlajšim generacijam tako pogosto ne preostane nič drugega kot tržni najem. Žal pa je, kot ugotavljajo z anketo, najemnikom pogosto onemogočeno, da bi si normalno uredili življenje. Tako se potem dogaja, da mlada generacija čaka na boljše čase, ko bodo lahko normalno zaživeli. Ko si bodo morda lahko privoščili kredit; ko bodo po dolgoletnem oddajanju vlog morda le prišli na vrsto za neprofitno stanovanje.

Nacionalni stanovanjski program, ki pretežno še čaka na uresničevanje, žal ne predvideva bistvenih sprememb, saj je njegova osnovna pomanjkljivost pomanjkanje sredstev za uresničevanje. V zadnjem času ugotavljajo, da namesto da bi v kriznih časih še posebej skrbeli za osnovne potrebe prebivalcev, ukinjajo socialne transferje (subvencioniranja najemnin), ki so že tako redki in nezadostni. Brez bistveno višjega vlaganja in dosledne (zakonske) ureditve najemnih razmerij, pa se bo zelo težko karkoli bistveno spremenilo.

Več o rezultatih ankete najdete tukaj.

Vir: MSS