Mladinske organizacije ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije

Mladinski svet Slovenije je ob tridesetletnici osamosvojitve Slovenije in v znamenju začetka Predsedovanja svetu EU zbral vtise in refleksije o delovanju slovenskih nacionalnih mladinskih organizacij na mednarodni ravni in vplivu Slovenije na razvoj mednarodnih mladinskih politik.

Dogodka kot sta bila priznanje Slovenije kot samostojne države s strani mednarodne skupnosti ter vključitev naše države v Evroatlantske povezave, sta za slovenski mladinski sektor in mlade na sploh odprla številne nove priložnosti za mlade.

Namen zbiranja vtisov in refleksij o delovanju nacionalnih mladinskih organizacij na mednarodni ravni in vplivu Slovenije na razvoj mednarodnih mladinskih politik je prikazati vpetost organizacij članic MSS v mednarodne aktivnosti ter prikazati njihov pogled na povezovanje v mednarodnem aspektu mladinskih politik.

Nacionalnim mladinskim organizacijam so zastavili sledeči vprašanji:

  • Kako ocenjujete vpliv Slovenije in/ali vaše mladinske organizacije v mednarodnih mladinskih organizacijah v tridesetih letih samostojnosti in kaj bi izpostavili kot največje dosežke, ki jih je vaša organizacija dosegla v tridesetih letih na mednarodnem nivoju na področju mladine?
  • Kaj si želite, da bi lahko v naslednjih letih dosegli na področju mladine v mednarodnih mladinskih organizacijah oziroma kakšna bi morala biti vizija slovenskega mladinskega sektorja za mednarodni prostor v naslednjih letih?

Odgovore organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije najdete tukaj.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije