Mladinsko delo proti nasilni radikalizaciji

Na svetu živi okoli 1,2 milijarde mladih, starih od 15 do 24 let in okoli 89 milijonov mladih, starih od 15 do 29 let, živi v državah Evropske unije. Na mlade in njihova življenja vplivajo stalne spremembe v globalnih družbenih in ekonomskih realnostih, in mnogi izmed njih se soočajo z revščino, izključenostjo, neenakostjo in marginalizacijo. Njihove osebne okoliščine in širše politično, družbeno in ekonomsko okolje, v katerem živijo, jih dela ranljive in sprejemljive za radikalne vplive, vključno z nasilno radikalizacijo.

Realnost tega trenda poudarja potrebo po delu z mladimi v Evropi in sosednjih regijah, da bi okrepili njihovo odpornost proti nasilni radikalizaciji in spodbudili odprtost skupnosti, v katerih živijo.

S tem namenom se podporni centri SALTO EuroMed, SALTO EECA in SALTO SEE, skupaj z francosko, nemško, italijansko, nizozemsko, norveško, poljsko in britansko nacionalno agencijo Erasmus+ za področje mladine in Partnerstvom na področju mladine EU in Sveta Evropa, izvedli raziskavo, ki prikazuje pozitivne načine in pobude, preko katerih lahko naslovimo in preprečimo nasilno radikalizacijo.

Raziskava se sprašuje o načinih, s katerimi se lahko okrepi vloge različnih akterjev, z namenom oblikovanja dolgoročne strategije vloge mladinskega dela pri preprečevanju nasilne radikalizacije.

Več o raziskavi si lahko preberete tukaj.