Mladinsko informiranje priznano s strani Sveta Evropske unije

ERYICA obvešča, da je bilo mladinsko informiranje priznano s strani Sveta Evropske unije.

Pozivajo države članice, naj organizacije, ki se ukvarjajo z informiranjem mladih vključijo v promocijo aktivne in demokratične udeležbe, priznavajo pa tudi pomen zagotavljanja informacij vsem mladim.

Dokument določa, da bi bilo potrebno na tem področju  razviti primerne komunikacijske strategije v sodelovanju z mladinskimi informacijskimi mrežami in ostalimi odločevalci v mladinskem sektorju. 

Dokument je na voljo tukaj.

Vir: ERYICA