Music Moves Europe: Razpis za podporo pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake v glasbi

Evropska komisija je v okviru pobude »Music Moves Europe« objavila prvi razpis v paketu ukrepov za glasbeni sektor, in sicer razpis za podporo pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake v glasbi.

Splošni cilj razpisa je podpreti do 10 inovativnih in dolgoročnih pilotnih programov usposabljanja za mlade strokovnjake v glasbenem sektorju, ki bi preizkušali modele manjšega obsega, namenjene izboljšanju zmogljivosti in odpornosti sektorja ter njegovi profesionalizaciji.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, univerze, izobraževalne institucije, združenja ter  lokalne oblasti iz držav članic EU in drugih držav upravičenk v okviru Ustvarjalna Evropa.

Rok prijave je 27. 8. 2018.

Več informacij najdete tukaj.