Music Moves Europe: Razpis za podporo pripravljalnim projektom na področju učenja in poučevanja glasbe

Evropska komisija je v okviru pobude “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” objavila razpis, za podporo projektom na področju neformalnega in formalnega učenja in poučevanja glasbe s sodelovanjem glasbenega in izobraževalnega sektorja.

Prijavijo se lahko profitne in neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic Evropske unije in drugih držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Rok prijave je 6. 4. 2020.

Več o razpisu lahko najdete tukaj.