Na CNVOS na voljo brošure MDDSZ za socialnovarstvene in druge NVO, ki se pri svojem delu srečujete z uporabniki, ki potrebujejo pomoč

Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se obrnili na CNVOS za pomoč pri distribuciji dveh brošur med izvajalce socialnovarstvenih programov in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju sociale oz. se pri svojem delu srečujejo z uporabniki, ki potrebujejo pomoč.

Prva je zloženka “Mreža socialnovarstvenih programov, programov za invalide in programov v podporo družini”, ki vključuje naslove izvajalcev različnih programov s področja socialnega, družinskega in invalidskega varstva.

Druga zloženka “Materialna pomoč najbolj ogroženim osebam” vključuje informacije, kako do pomoči v obliki zagotavljanja prehranskih izdelkov.

Obe zloženki sta na voljo na CNVOS. Nevladne organizacije, ki ste zainteresirane za prevzem zloženk, naj pišejo na pisarna@cnvos.si.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS