Na #EUvsVIRUS hekatonu izbranih 117 inovativnih rešitev

Konec aprila je bil v soorganizaciji Evropske komisije, držav članic ter številnih institucij in organizacij iz EU in sveta izveden panEvropski hackhathon #EUvsVirus, na katerem je sodelovalo skoraj 21.000 udeležencev s celega sveta. Na hackhatlonu je bilo oddanih 2.150 rešitev za izzive na različnih domenah in izzivih, ki so bili vnaprej določeni s strani organizacijske ekipe prostovoljcev.

Izbirali so 117 najbolje ocenjenih rešitev iz različnih vsebinskih domen, od zdravja in zdravega življenja, učenja in dela na daljavo do digitalnih financ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je predstavilo tri izbrane rešitve, za katere ocenjujejo, da bodo zanimale organizacije in institucije iz Slovenije:

Zmagovalni predlog na področju “Zdravje in življenje” – »Team Discover«

Rešitev omogoča hitro in široko dostopen sistem spremljanja bolnikov, ki zmanjša potrebo po fizičnih stikih med medicinskim osebjem in bolniki, kar hkrati zmanjšuje pritisk na potrebne zaloge zaščitne opreme.

Zmagovalni predlog na področju »Družbena in politična kohezija« – »Aidbind«

Aidbind rešuje informacijsko vrzel med ponudbo, povpraševanjem in financiranjem medicinske opreme in produktov, naročenih preko donacij in dobrodelnosti. Zagotavljajo podatkovno platformo, ki združuje potrebe bolnišnic z razpoložljivimi dobavitelji in finančnimi sredstvi.

Zmagovalni predlog na področju »Delo in učenje in na daljavo« – »The Village – Where The World Is Your Classroom«

Opolnomočenje posameznikov, da s prijatelji, družino, učitelji in vrstniki oblikujejo lastno, osebno in intimno »vas« za izkustveno učenje, bodisi v virtualnem okolju (v času pandemije COVID-19), bodisi v osebnem, neposrednem in kinestetičnem učnem okolju v prihodnosti. Ponujajo platformo, ki staršem, učiteljem in otrokom omogoča povezovanje z enako mislečimi vrstniki preko sistema delitvene ekonomije, kjer lahko omogočimo, da je svet naša učilnica.