Na spletni strani varuha človekovih pravic objavljena promocijska gradiva za zagovorništvo otrok

Iz Urada Varuha človekovih pravic obveščajo, da so za namen uresničevanja zagovorništva otrok, ki ima od septembra 2017 pravno podlago v Zakonu o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 54/17), prej pa je deloval kot pilotski projekt “Zagovornik – glas otroka”, pripravili tri tiskana gradiva:

  • publikacijo za strokovne delavce (sodišča, centri za socialno delo, svetovalne službe, zdravstveno osebje, policija, nevladne organizacije);
  • publikacijo za laično odraslo javnost (starši, skrbniki, rejniki, drugi odrasli);
  • zgibanko za otroke/mladostnike.

Dodajajo še, da so gradiva namenjena vsem, ki pri svojem delu prihajate v stik z otroki in njihovimi starši, zato naj vam služijo kot osnovno informiranje oseb, za katere je zagovorništvo otrok primerno, kot tudi nabor dodatnih informacij za strokovno javnost pri postopkih postavitve zagovornika otroku.

Vse publikacije so dostopne v pdf formatu na spletni strani Varuha, ki jo najdete tukaj.

Če želite prejeti tiskane izvode, jim to sporočite na naslov: zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si.