Na voljo je Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota za leto 2024

Evropska komisija je poleg novega razpisa objavila tudi vodnik za program Evropska solidarnostna enota za leto 2024.

S proračunom v višini 145 milijonov evrov bo program Evropska solidarnostna enota v naslednjem letu še naprej podpiral mlade po Evropski uniji in širše, ki se zavzemajo za vrednote solidarnosti. Področja, ki jih program ESE v novem vodniku posebej spodbuja, segajo od ukrepov socialnega vključevanja in pomoči mladim z manj priložnostmi, prispevanja k zelenemu in digitalnemu prehodu do participacije v demokratičnem življenju in reševanju izzivov, povezanih z zdravjem.

Komisija je za leto 2024 prilagodila model financiranja programa Evropska solidarnostna enota in zvišala zneske nepovratnih sredstev, da bi ublažila vpliv inflacije ter zagotovila, da bo proračun za projekte ostal zadosten. Poleg tega nov razpis predvideva posebne spodbude za trajnostno mobilnost.

Vodnik je v digitalni obliki na voljo tukaj.

Vir: Zavod Movit