Nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami v Sloveniji

25. novembra, na Svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, bo v partnerstvu med Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter nevladnimi organizacijami Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo za nenasilno komunikacijo in PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, potekala nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami v Sloveniji.

Na dogodku, ki se bo odvil v Cankarjevem domu, želijo predstaviti ključna vprašanja in izzive na področju preprečevanja in odzivanja na nasilje nad ženskami, ter vlogo posameznih institucij in strokovnjakov, ki jim zakonodaja daje različne odgovornosti na tem področju. Ključna vprašanja, na katera bodo iskali odgovore, so, kako lahko preprečujemo nasilje, kako lahko žrtvam zagotovimo ustrezno podporo tekom postopkov ter kakšne so vloge in odgovornosti posameznikov – sodnikov, tožilcev, policistov, socialnih delavcev, nevladnih organizacij znotraj sistema?

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Vir: CNVOS