Nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami v Sloveniji

Na Svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, bo v partnerstvu med Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter nevladnimi organizacijami Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo in PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, potekala nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami v Sloveniji.

Dogodek je namenjen predstavnikom civilne družbe ter strokovnjakom socialnega varstva, policije in pravosodja.

Na konferenci bodo naslovljena ključna vprašanja in izzivi, s katerimi se soočamo pri preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami, ter vlogo posameznih institucij in strokovnjakov, ki jim zakonodaja daje različne odgovornosti na tem področju. Ključna vprašanja, na katera se bo skupaj iskalo odgovore, so, kako lahko preprečujemo nasilje, kako lahko žrtvam zagotovimo ustrezno podporo tekom postopkov ter kakšne so vloge in odgovornosti posameznikov – sodnikov, tožilcev, policistov, socialnih delavcev in nevladnih organizacij znotraj sistema.

Število mest je omejenih, zato so potrebne prijave na pic@pic.si.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Društvo SOS telefon