Nacionalna konferenca programa Državljani, enakost, pravice in vrednote – CERV

PiNA v vlogi nacionalne kontaktne točke programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, equality, right and values – CERV) organizira nacionalno konferenco, na kateri bodo predstavili program CERV, njegove cilje in možnosti, ki jih ponuja ter hkrati začeli razpravo o vsebinskih področjih programa.

CERV je okoli 1,55 milijarde EUR vreden program, s katerim želi Evropska komisija zaščititi in spodbujati pravice in vrednote, kot so zapisane v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah. S podporo civilnodružbenim organizacijam program krepi pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU, za katere so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoli. V okviru programa je letno objavljenih okvirno 9 razpisov, ki so namenjeni financiranju projektov, ki jih izvajajo civilnodružbene organizacije.

Podroben program konference in prijavnica so na voljo tukaj.

Vir: CNVOS