Nacionalna kontaktna točka evropskega programa Državljani, enakost, pravice in vrednote

V Sloveniji je začela delovati kontaktna točka programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Equality, Rights, Values – CERV). Vodilo jo bo Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

CERV je skoraj 1,5 milijarde evrov vreden program, ki želi s podporo civilno-družbenim organizacijam, dejavnim na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, krepiti pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU, za katere so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoli. S spodbujanjem državljanskega in demokratičnega sodelovanja si prizadeva podpirati razvoj odprte, na pravicah temelječe, demokratične, enakopravne in vključujoče družbe, ki temelji na pravni državi.

Cilj točke je povečati prepoznavnost programa, njegovih ciljev in pomena ter nuditi podporo vsem organizacijam, ki bi želele v programu sodelovati. V skladu s tem si bo točka prizadevala povečati uspešnost črpanja sredstev programa s strani slovenskih organizacij.

Delo točke lahko spremljate tukaj in preko prijave na e-obvestilnik tukaj.

Vir: CNVOS