Nacionalni forum na temo spolnega nasilja v športu

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani vabi na nacionalni forum z naslovom “Glasovi za resnico in dostojanstvo (Spolne zlorabe v športu)”, ki bo potekal v četrtek, 5. 4. 2018, od 9. do 14. ure v Radisson Blu Plaza Hotelu v Ljubljani.

Spolno nasilje v športu je danes velik problem. Evropska komisija za šport je spolno nasilje uvrstila med prednostna področja raziskovanja. Z namenom, da bi se čim hitreje našle rešitve, ki bi športnice in športnike obvarovale pred zlorabami, žrtvam pa ponudile ustrezno obravnavo in pomoč, Evropska unija tovrstnim raziskavam namenja finančna sredstva. Tako je v okviru sheme Erasmus+ finančno podprla projekt VOICE. V projektu 8 evropskih držav zbira dokaze o situaciji na tem področju, pridobljene s pomočjo življenjskih zgodb športnic in športnikov, in poskuša dvigniti ozaveščenost o pomembnosti področja.

Prijave za udeležbo na forumu zbirajo na voice@fsp.uni-lj.si ali na 01 5207840 (Andreja).

Za dodatne informacije obiščite spletno stran voicesfortruthanddignity.eu