Nacionalni medresorski posvet: Branje kot vrednota?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Andragoški center RS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, vabijo na celodnevni nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?, ki bo v torek, 8. 9. 2020, v Cankarjevem domu.

Posvet bo namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. V dopoldanskem delu so predvidena predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. 

Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter podpornega okolja. 

Organizatorji posveta želijo s posvetom prispevati k povezovanju vseh pomembnejših ustanov in posameznikov, ki delujejo na tem področju, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …). 

Z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota? se bo uradno pričel Nacionalni mesec skupnega branja 2020. 

Program in e-prijavnica na posvet bosta objavljena 20. 7. 2020 na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo. Prijave bodo možne od 20. 7. do 4. 9. 2020. Vse prijavljene bodo najkasneje do 4. 9. 2020 seznanili z navodili in priporočili za varen obisk posveta oziroma morebitnimi spremembami glede izvedbe.  

Več informacij lahko najdete tukaj