Nacionalni posvet na področju informiranja mladih

Danes, 20. 6. 2017 je Zavod MISSS v sodelovanju z Uradom RS za mladino organiziral nacionalni posvet na področju informiranja mladih.

Posvet je bil namenjen predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki že več let delujejo na področju razvoja informiranja in svetovanja za mlade. Rdeča nit posveta je bila identifikacija modelov sodelovanja med različnimi organizacijami in institucijami na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni, ki se ukvarjajo z informiranjem mladih. Želeli so definirati izzive, ki jih nudi nadaljnji razvoj dejavnosti glede razvoja IKT, novih razmer v družbi ter navade mladih pri uporabi tehnologij in mladinskih servisov ter hkrati odpreti prostor razprave o tem, kako bi se z izzivi na področju informiranja lahko spopadli.

Cilj posveta je bil preveriti obstoječe razmere, glavne in bodoče nosilce dejavnosti in potrebe mladih, mladinskih organizacij in širše družbe po učinkovitih informacijah.

Posvet je temeljil na predpostavki, da imajo mladi pravico do informacij in zavedanje, da v Sloveniji obstajajo prostori, kjer lahko dobijo ustrezne informacije za svoj uspešen in zdrav razvoj. Poleg tega so opozorili na pomen informiranja za mlade ter pomembnost ustvariti ozračje povezovanja in dopolnjevanja med akterji informiranja na različnih nivojih ter zagotoviti ustrezno kvaliteto informiranja mladih.