Nagrada EESO za solidarnost civilne družbe: Civilna družba proti COVID-19

Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za solidarnost civilne družbe na temo “Civilna družba proti COVID-19″, ki bo letos izjemoma nadomestila nagrado za civilno družbo, ki jo EESO podeljuje vsako leto. 

Z nagrado za solidarnost civilne družbe bodo nagrajene ustvarjalne in učinkovite pobude posameznikov_ic, organizacij civilne družbe in zasebnih podjetij za izjemen prispevek k obvladovanju izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 ter njenih resnih vsestranskih posledic. Pobude morajo biti neposredno povezane s COVID-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih posledic. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati. Prijavijo se lahko tudi projekti, ki so se izvajali že pred izbruhom pandemije in so bili prilagojeni za hitro odzivanje na nove razmere. 

Več informacij lahko najdete tukaj 

Rok prijave je 30. 9. 2020.