Naj mentor_ica prostovoljcev, Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva in Naj prostovoljec_ka v javni upravi

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru programa Slovenska mreža prostovoljskih organizacij razpisuje tri natečaje.

Razpisani natečaji so:

  • Naj mentor_ica prostovoljcev: Namen natečaja je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva, priznavanje pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega prispevka h kakovosti prostovoljstva. Nazive se podeljuje aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v letu 2021.
  • Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva: Namen natečaja je prepoznavanje in nagrajevanje projektov, ki so namenjeni medgeneracijskemu sodelovanju, vzpodbujanju prostovoljstva in solidarnosti, z namenom reševanja izzivov dolgožive družbe. Naziv se podeljuje projektu, ki se je aktivno izvajal v letu 2021.
  • in Naj prostovoljec_ka v javni upravi S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Informacije o natečaju za Naj metorja_ico so dostopne tukaj, za Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva tukaj in za Naj prostovoljca_ko v javni upravi tukaj.

 

Vir: Slovenska filantropija