Najava javnega razpisa: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo predvidoma v marcu 2017 objavil javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski in inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018.

Predmet sofinanciranja bodo projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Na javni razpis se bodo lahko prijavili visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki se vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji.

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis: 2.116.114,00 EUR

Več informacij najdete tukaj.