Napotitev delavcev: Krepitev administrativnega sodelovanja in dostopa do informacij

S tem razpisom se financira pobude za mednarodno  sodelovanje, katerih namen je razviti samostojne in konkretne pobude ustreznih zainteresiranih strani, vključenih v napotitve, s pomembnim in trajnim vplivom na delavce, podjetja in administracijo.

Razpis podpira Evropsko komisijo in države članice pri razumevanju obstoječih in novih izzivov ter razvoju pobud na področju napotitve delavcev in agende za dostojno delo.

Za pravilno uporabo, izvajanje in izvrševanje direktiv sta bistvenega pomena pravilno delovanje upravnega sodelovanja med državami članicami in boljši dostop do informacij o veljavnih pogojih zaposlovanja in administrativnih zahtevah za podjetja na področju zaposlovanja.

Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: CNVOS