Napoved javnih razpisov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da so v letu 2019 na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči načrtovani naslednji javni razpisi:

  • v maju javni razpis za strateškega partnerja na področju evalvacij;
  • v avgustu javni razpis za triletne humanitarne projekte in za strateškega partnerja na humanitarnem področju;
  • v oktobru javni razpis za triletne razvojne projekte in projekt Naše pravice;
  • v decembru javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov EU za 2019.

Več si lahko preberete tukaj.