Napoved javnih razpisov na področju slovenskega jezika

Ministrstvo za kulturo je objavil, da sta v pripravi razpisa za promocijo slovenskega jezika ter izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko (NPJP).

Razpis za promocijo slovenskega jezika bo objavljen predvidoma v drugi polovici januarja 2022 in bo enoleten. Zanj je predvidenih 119.768,00 €, ministrstvo pa bo predvidoma sofinanciralo projekte, ki bodo spodbujali ozaveščenost o pomenu in vlogi javne rabe slovenščine, tudi narečij, besedilno spretnost in bralno pismenost zlasti otrok in mladine, ter projekte za promocijo jezikovnih portalov in slovenske Wikimedije.

Upravičenci razpisa bodo predvsem nevladne organizacije, pa tudi javni zavodi in podjetja.

Razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi NPJP bo objavljen predvidoma februarja 2022 in bo dvoleten. Zanj je predvidenih dobrih 500.000,00 € letno (skupaj več kot milijon evrov), ministrstvo pa bo predvidoma sofinanciralo pet najboljših projektov, ki bodo vključevali različne ukrepe iz aktualne resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko.

Upravičenci tega razpisa bodo sicer predvsem javni zavodi in podjetja, kot konzorcijski partnerji pa tudi nevladne organizacije.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo