Napoved konference “Slovenski nacionalni program na področju drog – včeraj in jutri”

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti si prizadeva združevati, sodelovati in razvijati skupne projekte organizacij na področju uporabe drog, tako na ravni posameznika kot tudi skupnosti in celotne družbe. Promovira koncepte dela na področju preventive, obravnave zasvojenosti in zmanjševanja škode na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni z izobraževanjem, intervencijami in povezovanjem različnih akterjev v skupnosti pri reševanju izzivov zaradi uporabe drog.

Konec leta 2020 je potekel Nacionalni program na področju prepovedanih drog za obdobje 2014-2020. Ta dokument predstavlja strateško izhodišče za enoten, celovit in uravnotežen pristop države na področju drog. Ob koncu veljavnosti omenjenega dokumenta je potrebna njegova evalvacija in priprava predlogov ter usmeritev za pripravo naslednjega nacionalnega programa.

S tem namenom najavljajo konferenco z naslovom “Slovenski nacionalni program na področju drog – včeraj in jutri”. Konferenca bo potekala v četrtek, 11. 11. 2021, preko videokonferenčne platforme Zoom, s pričetkom ob 9.00.

Cilji konference:

  • predstavitev evalvacije preteklega nacionalnega programa, ki jo je pripravila Zveza,
  • predstavitev stanja na različnih področjih, ki jih ureja nacionalni program (preventivno delo, zmanjševanje škode, regulacija kanabisa, mobilne enote, terapevtske skupnosti, socialna integracija,…),
  • prepoznati pomanjkljivosti trenutnega nacionalnega programa in osnovati konkretne predloge za pripravo novega nacionalnega programa,
  • k sodelovanju in razpravi povabiti ključne akterje za pripravo novega nacionalnega programa.

O točnem programu konference in načinu prijave na dogodek boste obveščeni v prihodnjih tednih.

Če imate kakšnokoli vprašanje jih lahko kontaktirate na info@zmanjsevanje-skode.si.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti