Napoved razpisa za projekte v sklopu projekta Climate of Change

Iz Platforme SLOGA so sporočili, da bodo v začetku januarja 2022 objavili razpis v sklopu projekta Climate of Change za projekte na področju ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah in migracijah, ki jih povzročajo podnebne spremembe, ter drugih temah, ki jih projekt naslavlja. 

Z razpisom želijo ozaveščati mlade stare od 16 do 36 let o vprašanjih trajnosti in odgovornega vedenja; spodbujati aktivno udeležbo mladih; spodbuditi inovativne pobude in komunikacijske kampanje o okoljski pravičnosti; spodbujati sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na področjih, ki jih projekt Climate of Change naslavlja, mladinskimi organizacijami, gibanji in posamezniki; in podpreti aktivnosti projekta Climate of Change, kot je Climate of Change peticija.

Na razpis se bodo lahko prijavile nevladne organizacije, podprlo pa se bo vključevanje mladih, sodelovanje in povezovanje. Izbranih bo 5 projektov v vrednosti 5.000 €.

Več informacij najdete na tukaj.

Vir: Platforma SLOGA