Natečaj za najboljše inovativne projekte globalnega učenja

Evropska mreža za globalno učenje – GENE je letos ponovno objavila natečaj za inovativne projekte globalnega učenja. Na natečaj, ki poteka do 8. junija 2018, se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava v Evropi. Najboljših pet projektov bo prejelo nagrado v višini 10.000 evrov.

GENE združuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo z globalnim učenjem. Prizadeva si za razvoj kakovostnega globalnega učenja v vseh evropskih državah. V okviru natečaja za najbolj inovativne projekte globalnega učenja želi še posebej spodbuditi inovacijske pristope. Nagrajeni bodo projekti globalnega učenja, ki preko vključujočega in aktivnega pristopa, ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja in inovativnosti prinašajo pozitivne spremembe v družbi. Letošnji natečaj spodbuja projekte globalnega učenja, ki prispevajo k transformativnemu učenju ter s tem k razumevanju sveta na lokalni in globalni ravni.

Informacije in navodila za prijavo so dostopni tukaj.