Natečaj za podelitev naziva “Naj mentor in naj mentorica prostovoljcev 2017”

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij razpisuje natečaj, katerega namen je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva, priznavanje pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega prispevka h kakovosti prostovoljstva.

Natečaj v letu 2018 razpisujejo prvič. Naziv se podeljuje za leto 2017 aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v preteklih letih oz. do konca preteklega leta.

Z imenom mentor na tem natečaju poimenujemo vse, ki v organizacijah skrbijo za prostovoljstvo, ustvarjajo pogoje za delo prostovoljcev in jih pri tem podpirajo – kot mentorji, koordinatorji, organizatorji ali vodje skupin prostovoljcev.

Vabimo vse organizacije, članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, da predlagajo mentorja, koordinatorja, organizatorja ali vodjo prostovoljcev, ki ga oz. jo prepoznavate kot osebo, ki si s svojim delom zasluži ta naziv.

Rok za oddajo predlogov je 20. april 2018 do 12.00.

Razpis, prijavni obrazec in vzorce izjav najdete tukaj.