Nevladnim organizacijam se obeta do 70 % predplačila za manjše projekte

CNVOS sporoča, da je vlada 7. 4. 2017, v Državni zbor vložila predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. Ta omogoča ministrstvom, občinam in drugim državnim organom, da nevladnim organizacijam, katerih dejavnosti, projekti ali programi, ki so bili na javnem razpisu izbrani za sofinanciranje, izplačajo do 70 % sredstev vnaprej. Ugodnost naj bi veljala za primere, ko vrednost sofinanciranja ne preseže 20 tisoč evrov ter ko se vse predvidene dejavnosti izvedejo v tekočem letu. 

S tem se rešuje težava predvsem manjših NVO, ki morajo sedaj sredstva vnaprej zalagati. Predvsem občine bodo sedaj tem organizacijam lahko že takoj po podpisu pogodbe o sofinanciranju nazale predplačilo v višini do 70 % celotne pogodbene vrednosti (upoštevajoč najvišji prag financiranja, ki to še omogoča, torej največ 13.999,99 evrov). NVO bodo nato lahko dokazila o upravičeni porabi sredstev predložila po zaključku izvedbe projekta in nato prejela še razliko sredstev.

Novelo zakona mora sprejeti še Državni zbor, kjer pa ne pričakujejo zapletov.

Več informacij najdete tukaj.